Skinenergy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Categoria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yellow

 

 

 
 
 
 
 
 
BUMBLEBEE Yellow - Colori Eternal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bright Yellow - Colori Eternal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunflower Yellow- Colori Eternal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solid Gold- Colori Eternal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Golden Yellow- Colori Eternal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lightening Yellow- Colori Eternal